vstup pre predajcov

zmluvní predajcovia
 

cestovné kancelárie, agentúry:

 BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
• ROYAL, cestovná agentúra, ZNS ROKOŠ, Nám.Ľ Štúra 19,
  tel./fax: 038-7601020
• ORBIS, cestovná agentúra, Záfortňa 579/11,
  tel./fax: 038-5311005, e-mail: orbisck@naex.sk
• JADRANKA, cestovná agentúra, Svätoplukova 1240,
  tel./fax: 038-7606496

 BANSKÁ BYSTRICA - cestovné kancelárie, agentúry
• AFRODITA, cestovná kancelária, Nám.Š.Moysesa 29,
  tel: 048-4151222, fax: 048-4153884, e-mail: info@ckafrodita.sk,
  http://www.ckafrodita.sk
• FIFO , cestovná kancelária, Horná 10,
  tel.: 048-4154392, fax: 048-4125237, e-mail: fifobb@fifo.sk
  http://www.fifo.sk
• KORAL TOUR, s.r.o., , Dolna 23,
  tel.:048-4156068 - 9, fax:048-4156082, e-mail: koraltour@koraltour.sk
  http://www.koraltour.sk
• REGION TOUR, cestovná agentúra, Nám SNP 5,
  tel./fax: 048-4153006
• A-TOUR, cestovná kancelária, Horná 2,
  tel.: 048-4123972, fax: 048-4123973, e-mail: a-tour@a-tour.sk,
  http://www.a-tour.sk

 BARDEJOV - cestovné kancelárie, agentúry
• SIVAN MEDICA SLOVAKIA, Hurbanova 17,
  tel.: 054-4882617, fax: 054-4722228, e-mail: sivantour@sivanmedica.sk,
  http://www.sivanmedica.sk
• BB ART, Radničné námestie 12,
  tel.: 054-4726299, fax: 054-4883377, e-mail: bbart.bj@stonline.sk

BRATISLAVA - cestovné kancelárie, agentúry
• AQUAPARKY SLOVAKIA, s.r.o., cestovná kancelária, Nám. SNP 15
  tel.: 02/52626170, e-mail: amuapark@mail.t-com.sk
• BODIMEX, cestovná kancelária, Miletičova 3/A
  tel.: 02-55569226, e-mail: ck@bodimextour.sk
  http://www.bodimextour.sk
• D&J WORLD, cestovná agentúra, Miletičova 1
  tel.: 02-55422779, e-mail: djworld@djworld.sk
  http://www.djworld.sk
• DARNE TRAVEL, Kamenné námestie 1A, (OD Tesco)
  tel.: 02-52731529,
• ERICH TOURISTIK s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 14,
  tel.: 02-54648634-5, fax: 02-54648636, e-mail: erich@erich.sk,
  http://www.erich.sk
• FIFO, cestovná kancelária, Vysoká 32,
  tel.: 02-52635364, faxx: 02-52635365, e-mail: fifoba@fifo.sk
• KOLUMBUS, Obchodná 22, Royko Passage,
  tel.: 02-52733780, fax: 02-52965095, e-mail: zajazdyba@kolumbus.sk
  http://www.kolumbus.sk
• MAJÁČIK, cestovná kancelária Pekná cesta 2/a,
  tel.: 02-44887657, e-mail: info@majacik.sk
  http://www.majacik.sk
• MORE, cestovná kancelária Štefánikova 5,
  tel.: 02-52622421-2, e-mail: ckmore@more.sk
  http://www.more.sk
• PRO-DIVE TRAVEL , cestovná kancelária, Múzejná 2,
  tel.: 02-52733327, fax: 02-52931101,
  http://www.pro-dive.sk
• PAX TOUR, Nedbalova 10,
  tel./fax: 02-54435585, e-mail: info@paxtour.sk,
  http://www.paxtour.sk
• M.A.T. - TOUR, cestovná kancelária, Laurinská 12,
  tel./fax: 02-54434404, e-mail: predaj@ckmattour.sk
  http://www.ckmattour.sk
• PROMOTOUR, cestovná kancelária, Havelkova 24,
  tel. 02-64789708, fax: 64780821, e-mail: promotour@nextra.sk, www.promotour.sk
• PROMOTRAVEL, cestovná kancelária, Miletičova 63,
  tel. 02-52442721, e-mail: promotravel@promotravel.sk
  http://www.promotravel.sk
• SKARABEUS TOUR, cestovná agentúra, Trnavské mýto 1,
  tel. 02-55647227-9, e-mail: skarabeus@skarabeus.sk
  http://www.skarabeus.sk

DOLNÝ KUBÍN
• ITALTOUR - Ing. Ľubomír Janák , cestovná kancelária, Radlinského 1721/58,
  tel.: 043-5864222, fax: 043-5864222, mob.:0905-437458, e-mail: italtour@italtour.sk
  http://www.italtour.sk

DUNAJSKÁ STREDA
• Ing. PAPPOVÁ Ildikó, Hlavná 48, tel./fax: 031-5517266
• SEVEN, cestovná agentúra, Korzo B. Bartóka 1,
  tel.: 031-5530106, fax: 031-5530107, e-mail: casevenreality@stonline.sk

GALANTA
• REAL, cestovná agentúra, Sídlisko Jas 5, tel./fax.: 031-7803439
• GITA, cestovná kancelária, Hlavná 976/8, tel./fax: 031-7802106

HLOHOVEC
• A-Z veľkoobchod s.r.o., cestovná agengtúra, Pribinova 10,
  tel.: 033-7331721-23, fax: 033-7331722, e-mail: ozemko@a-z.sk , az@a-z.sk
• SANTAL , cestovná agentúra, Pribinova 20,
  tel./fax: 033-7302206, e-mail: casantal@zoznam.sk

HUMENNÉ
• ITT, cestovná agentúra, Ul. 1. maja 20,
  tel.: 057-7880127, fax: 057-7880129, e -mail: ittca@stonline.sk

KEŽMAROK
• MARCO POLLO - M.R.A, cestovná agentúra, ul. Hviezdoslavova 2,
  tel./fax 052-4523662, marcopollo@zoznam.sk

KOLÁROVO
• A.M. - TANGO TOURS, cestovná agentúra, Krátka 3179,
  tel./fax: 035-7772005, e-mail: tango@tangotours.sk
  http://www.tangotours.sk

KOMÁRNO - cestovné kancelárie, agentúry
• HL CLUB, cestovná agentúra, K. Thalyho č.1, tel: 035-7777441, tel/fax: 035-7701870,
  mobil: 0907-744099, 0915-841727, 0903-764099, e-mail: hlclub@stonline.sk
• KOM-TRAVEL, cestovná agentúra, Župná 6,
  tel.: 035-7733440, fax: 035-7732402, e-mail: kom-travel@stonline.sk
• HEPEX SLOVAKIA, Športová 1,
  tel.: 035 7713146, fax: 035 7713149, e-mail: hepexck@hepex.sk
  http://www.hepex.sk

KOŠICE - cestovné kancelárie, agentúry
• FIFO , cestovná kancelária, Poštová 1,
  tel.: 055 6250029, fax: 055 7299346, e-mail: fifoke@fifo.sk
• KOLUMBUS s.r.o., cestovná kancelária, Hlavná 93,
  tel: 055 6254476, fax: 055 6254477, e-mail: zajazdy@kolumbus.sk
  http://www.kolumbus.sk
• M.A.T. - TOUR, cestovná kancelária, Hlavná 102,
  tel./fax: 055 6253280, e-mail: predaj@ckmattour.sk
  http://www.ckmattour.sk
• VIATRAVEL, cestovná agentúra, Vrátna 14,
  tel.: 055 6234344, fax: 055 6231433, e-mail: viatravel@orangemail.sk
• WILLY TOUR, cestovná agentúra, Krivá 23,
  tel.: 055 6806119, e-mail: willytour@euroweb.sk
• ZLATKA, cestovná kancelária, Pražská 4,
  tel.: 055/6443625 fax: 055/6443433 , e-mail: ckzlatka-ke@stonline.sk
  http://www.zlatka.sk

KOŠŤANY NAD TURCOM
• ALBATOUR, cestovná kancelária,
  tel./fax: 043 4223545, e-mail: albbatour@sonline.sk

LEDNICKÉ ROVNE
• FÉNIX, cestovná agentúra, Rovňanská 187,
  tel.: 042 4710460, fax: 042 4710459

MALACKY
• TONI, cestovná agentúra, Radlinského 5174,
  tel.: 034 7741179, fax: 034 7725483, e-mail: rktoni@stonline.sk

MARTIN - cestovné kancelárie, agentúry
• AEOLUS, BOOM, s.r.o., cestovná agentúra, Osloboditeľov 16,
  tel/fax: 00421 43 4220 644, e-mail: aeolus.mt@stonline.sk
• AVANTI TOURS, cestovná agentúra, M.Galandu 8/52,
  tel.: 043 4131883, 4300244, fax: 043 4221337, e-mail: avanti@enelux.sk
• BAŠKA TRAVEL, cestovná agentúra, Záturčianska 95,
  tel./fax: 043 4238333, e-mail: baskatravel@nextra.sk
• BOOM, cestovná agentúra, M.R.Štefánika 16,
  tel./fax: 043 4220644, e-mail: boomm@stonline.sk
• CESTA, cestovná agentúra, Mudroňova 20,
  tel:043 4238 556, tel./fax.:043 4238 204, e-mail: cesta@stonline.sk, www.ckcesta.szm.sk
• DIPOS TOUR, cestovná agentúra, Kukučínova 1,
  tel. 043/4237504,4308532, e-mail: dipostour@stonline.sk
• FRANTOUR, cestovná agentúra, p. Mudroňa 43/235,
  tel./fax: 043 4230727, e-mail: frantour@orangemail.sk
• GARNI, cestovná agentúra, Sucháčkova 9,
  tel.: 043 4230807, e-mail: ckgarni@stonline.sk
• GULIVER, cestovná agentúra, Osloboditeľov 36,
  tel.: 043 4306963, fax: 043 4306962, e-mail: matula-m@max.euroweb.sk
• SADOTOUR, cestovná kancelária, M.R.Štefánika 48,
  tel.: 043 4135609, e-mail: sado@bb.telecom.sk
• SOLARTOUR, cestovná kancelária, Námestie SNP 2,
  tel: 043 4223839, 4223820, fax: 0434135663, e-mail: solartour@solartour.sk
  http://www.solartour.sk
• ŠÍP, cestovná agentúra, Divadelná 5,
  tel./fax: 043 4237878, e-mail: sip@stonline.sk
• TÁLIA TOUR, cestovná agentúra Divadelná 1,
  tel./fax: 043 4220841
• TURIEC, cestovná kancelária, Vajanského nám. 3,
  tel./fax: 0434224656, e-mail: ckturiec@orangemail.sk
• WALDTOUR, cestovná kancelária, Námestie SNP 5,
  tel.: 043 4223788, 4220934, fax: 043 4301517, e-mail: waldtour@waldtour.sk
  http://www.waldtour.sk

MICHALOVCE
• PRIMA v.o.s., cestovná agentúra, Kpt.Nálepku 20,
  tel./fax: 056 6425334, e-mail: gaso@stonline.sk

MODRA
• CORAL, cestovná kancelária, M.R.Štefánika 10,
  tel.: 0905 571232, e-mail: coraltravel@nextra.sk

MOST PRI BRATISLAVE
• LF TRAVEL, cestovná agentúra Nálepkova 313,
  tel./fax: 02 45951094, e-mail: lftravel@centrum.cz

MYJAVA
• SKONLINE s.r.o., cestovná agentúra , CSA 434/29,
  tel.: 034/621 62 61, fax: 034/621 62 61
  http://www.skonline.sk

NOVÉ ZÁMKY - cestovné kancelárie, agentúry
• FORTUNA, cestovná kancelária, Banskobystrická 4,
  tel: 035 6 400 629, tel.,fax: 035 6 400 630, hotline : 0907-734692,
  e-mail: fortunack@stonline.sk, http://www.fortunack.sk
• LIPA, cestovná kancelária, Björnsonova 2,
  tel.: 035 6404044, fax: 035 6428101, e-mail: lipa@lipanz.sk
  http://www.lipanz.sk
• SLOVTURIST, cestovná kancelária, Komárňanská 16,
  tel.: 035 6403090, 6449251, fax: 035 6449250, e-mail: slovturist@stonline.sk
• ATLAS, cestovná agentúra, Jazerná 9,
  tel./fax: 035 6404200, e-mail: atlas.ca@pobox.sk

NITRA
• PB ZOBOR TRAVEL, cestovná kancelária, Štefánikova 5,
  tel./fax: 037 6503937
• CORA, cestovná agentúra, Štefánikova 11,
  tel.: 037 7411197-8, fax: 037 7411199, e-mail: ca.cora@stonline.sk
• ONITRANS, cestovná kancelária, Štefánikova 86,
  tel./fax: 037 6522632, e-mail: ck@onitrans.sk,
  http://www.onitrans.sk

PARTIZÁNSKE
• A2, cestovná agentúra, Februárova 2,
  tel./fax: 038 7491513, e-mail: stanav@pobox.sk

PEZINOK
• EUROSAND, cestovná agentúra, Mierova 8,
  tel./fax: 033 6411114,
• KMC, cestovná agentúra, Holubyho 42,
  tel./fax: 033 6433470, fax: 033 6413990, e-mail: kmc@stonline.sk
• VENTA, cestovná kancelária, Holubyho 42,
  tel./fax: 033 6413972, e-mail: venta@ckventa.com
  http://www.ckventa.com

PIEŠŤANY - cestovné kancelárie, agentúry
• SUN TOUR s.r.o. Winterova 14,
  tel.: 033 77 33 801 - 2, fax: 033 77 33 803, e-mail: suntour@suntour.sk
  http://www.suntour.sk
• Monica Travel Agency s.r.o. Teplická 2266/10,
  tel.: 033 7733775-7, fax: 033 7733778, mstravel@mstravel.sk
• FIFO , cestovná kancelária, Teplická 43,   tel.: 033 7628695-6, fax: 033 7733312, e-mail: fifopy@fifo.sk
• LULO tour nám. Slobody 23,
  tel./: 033 7740477, fax: 033 7740478, e-mail: lulotour@stonline.sk
• CLUB TRAVEL Winterova 1,
  tel.: 033 7733341-2, fax: 033 7733343, e-mail: c-travel@nextra.sk
• TOP TOUR Staničná 41,
  tel./fax: 033 7729506, e-mail: toptour@kios.sk
• T.R.A.Y.E.S.A., cestovná kancelária, Nálepková 1825/2,
  tel.: 033 7723932, fax: 033 7721538, e-mail: trayesa@trayesa.com

POPRAD - cestovné kancelárie, agentúry
• DARNE s.r.o.cestovná kancelária Nám.sv.Egídia 95,
  tel: 052 7886141, tel./fax: 052 7721511, e-mail: darneck@stonline.sk
• KVALITA s r.o., cestovná kancelária, Námestie sv. Egídia 89,
  tel.: 052 7725 125, tel./fax: 052 7725 125, e-mail: kvalita@kvalitatour.sk
  http://www.kvalitatour.sk
• SABO TOUR, s. r. o. , Nám. sv. Egídia 37/87,
  tel.: 052 788 6931, fax: 052 788 69 32
• SATEL, cestovná kancelária, Mnoheľova 825,
  tel.: 052 7161905, fax: 052 7721120, e-mail: ck.satel.poprad@satel-slovakia.sk
  http://www.satel-slovakia.sk
• TATRAGAND, Volgogradská 16,
  tel.: 051 7721133, e-mail: tatragrand@condornet.sk


PREŠOV
• TATRAGRAND, cestovná agentúra, Námestie legionárov 5,
  tel./fax: 051 7721133, e-mail: tatragrand@condornet.sk
• REKON- 2MJ, cestovná agentúra, Pavlovičovo námestie 40,
  tel.: 051 759 7360, fax: 051 759 7362, e-mail: ca2mj@stonline.sk
• FIFO, cestovná kancelária, Hlavná 85,
  tel.: 051 7499090, fax: 051 749 9091, e-mail: fifopo@fifo.sk

PRIEVIDZA
• RENATA, cestovná agentúra, Moyzesa 1 /OD Vtáčnik/,
  tel./ fax.: 046 5430130, e-mail: renata.ck@stonline.sk
• EASYTRAVEL cestovná agentúra, OD VTÁČNIK, Moyzesa 1,
  tel./fax: 046 5425740, e-mail: info@easytravelonline.sk
  http://www.easytravelonline.sk
• ESET, cestovná agentúra, Hviezdoslavova 5,
  tel.: 046 5420116, fax: 046 5420117, e-mail: eset.ca@stonline.sk
• OAZA, cestovná agentúra, OD -Vtáčnik č.1,
  tel./fax: 046 5423874, e-mail: cz-oaza@bb.telecom.sk
• REGION TOUR, cestovná agentúra, Ul. Matice Slovenskej 12 ,   tel./fax: 046 5426144, e-mail: regiontour@slovanet.sk

ROŽŇAVA
• GRM s.r.o. - GEMTRAVEL, cestovná agentúra, Čučmianska Dlhá 2,
  tel./fax: 058 732 9694, e-mail:grmtrad@stonline.sk

RUŽOMBEROK
• Jana Socháňová - CA SíRIUS Námestie Slobody 7,
  e-mail:casirius@casirius.sk

SABINOV
• SLOVREA cestovná agentúra, Námestie Slobody 80 (budova SLSP),
  tel./fax: 51 4525191 , mobil: 0905 777620, e-mail: ca.slovrea@zoznam.sk
• EVA TOUR, cestovná agentúra, Nám. Slobody 41,
  tel./fax: 051 4521182, e-mail: ck-evatour@pdexpres.sk

SENICA
• AWERTRAVEL, s.r.o., Hviezdoslavova 1469/61,
  tel.: 00421 34 651 3896, tel./fax: 00421 34 651 2995,
  mobil: 00421 905 974 264, 00421 903 237 972, e-mail: awertravel@awertravel.sk
  http://www.awertravel.sk

SKALICA
• PANDA TOURS, cestovná agentúra, SNP 26,
  tel./fax: 034 6645708, e-mail: pandatours@nextra.sk

SLIAČ
• ANNA, cestovná kancelária, Družstevná 32,
  tel.: 045 5443961, e-mail: cekan@netax.sk

ŠAĽA
• Z-TRAVEL, cestovná agentúra, Hlavná 3,
  tel. : 031 7702050, 031 7010971, e-mail: ana.alf@centrum.cz, ztravel@stonline.sk
• REAL, cestovná agentúra, Hlavná 44,
  tel./fax.: 031 771 70 35
• VECTOR, cestovná kancelária, SNP 2018/40,
  tel./fax.: 031 770 75 86, e-mail: vector@microwell.sk, www.microwell.sk/vector
ŠAMORÍN
• LINDTNER s.r.o., cestovná agentúra, Gazdovský rad 42,
  tel.: 031 5603638, fax: 031 560 36 37, e-mail: lindtner@lindtner.sk
  http://www.lindtner.sk

SPIŠSKÁ NOVÁ VES
• GWA, cestovná agentúra, Letná 47,
  tel.: 053 4410467, e-mail: cestovka@gwa.sk
  http://www.gwa.sk
• SLOVRAJ TOUR, cestovná agentúra, nám M.Pajdušáka 1341, 053 11 Smižany
  tel.: 053 4433666, e-mail: slovraj@slovraj.sk
  http://www.slovraj.sk

ŠTÚROVO
• DANUBIA TOUR, cestovná agentúra, Hlavná č.32,
  tel.: 036 7510 640, fax: 036 7510 642, mobil: 0903970539, e-mail: dtour@orangemail.sk
• GULIVER, cestovná agentúra, Hlavná 34,
  tel.: 036 7520050 - 1, fax: 036 7520052, e-mail: guliver@postelmail.sk

TOPOĽČANY - cestovné kancelárie, agentúry
• TOP-DENT PLUS s.r.o., cestovná kancelária, Škultétyho 1597 /oproti úradu práce/,
  tel./fax. 038 5321513
• EMATOUR, cestovná agentúra, Nám.M.R.Štefánika 3635,
  tel./fax: 038 5324006, 0908 500304, e-mail: ematour@stonline.sk
• SAHARA s.r.o., ČSĽ Armády 32,
  tel: 038 53 25 081, tel/fax: 038 53 20 738, e-mail: saharatour@saharatour.sk
  http://www.saharatour.sk
• NAMORE, cestovná agentúra, M.R. Štefánika 1 (OD JEDNOTA),
  tel./fax: 038 5323929, e-mail: namore@zoznam.sk
• HELAS, cestovná agentúra, Supermarket sídlisko JUH,
  tel./fax: 038 5325377, e-mail: helas@nextra.sk
• TOPSTAR, cestovná agentúra, Štefánikovo nám. 30,
  tel.: 038 5321082, fax: 038 5323590, e-mail: topstar@abmaudit.sk
• ÚSMEV, cestovná kancelária, Rastislavova 2243,
  tel./fax: 038 5322481, mobil 0907154286, e-mail: ck.usmev@isternet.sk

TRENČÍN - cestovné kancelárie, agentúry
• GOLDEN LINE, cestovná agentúra,
  tel./fax: 032 7441507, e-mail: goldenline@euroweb.sk
• PEGAS TRAVEL, cestovná agentúra, Mierové nám. 14
  tel./fax: 032 7444585, e-mail: trencin@pegastravel.sk
  http://www.pegastravel.sk
• SCARLET, cestovna agentura, Mierove namestie 27,
  Tel.: 032 7430416, e-mail: scarlet@slovanet.sk
• ŠIMORA, spol. s r.o., cestovna agentura, Mierove namestie 5,
  Tel/fax. 032 7437520, e-mail: simora@simora.sk
  http://www.simora.sk
• SLNIEČKO, cestovná kancelária, Sládkovičova 6,
  tel.: 032 6521911, fax: 032 6580011, e-mail: slniecko@detskerekreacie.sk
  http://www.detskerekreacie.sk
• TRANSBUS - AIR, cestovná kancelária, Hviezdoslavova 4,
  tel.: 032 7442976, e-mail: cktransbusair@cktransbusair.sk
  http://www.cktransbusair.sk

TRENČIANSKE TEPLICE
• SEVATUR, cestovná agentúra, Ul. 17. Novembra 14,
  tel./fax: 032 6552361, e-mail: sevatur@euroweb.sk

TRNAVA - cestovné kancelárie, agentúry
• ARCA TOURS, cestovná kancelária, Hlavná 26,
  tel.: 041 7003863, e-mail: arca6@arcatours.sk
  http://www.arcatours.sk
• BLUE POINT TRAVEL spol. s r.o., cestovná agentúra, Trojičné namestie 9,
  tel.: 033 5511857, fax: 033 5505004, e-mail: lastminute@dovolenka.net
  http://www.dovolenka.net
• FIFO, cestovná kancelária, Hlavná 2,
  tel.: 033 5511454, fax: 0335511420, e-mail: fifott@fifo.sk
• MILLENNIUM, cestovná agentúra, Hviezdoslavova 11,
  tel.: 033 5516904, fax: 033 5516905, e-mail: milleniumtrnava@hotmail.com
• REALTOUR, cestovná agentúra, Paulínska 15,
  tel.: 033 5587372, fax: 033 5354114, e-mail: realtours@stonline.sk
• PRIMA TOUR, cestovná agentúra, Hlboká 15,
  tel./fax: 033 5514877, e-mail: primatour@primatour.sk
  http://www.primatour.sk
• TCA -Trnavská cestovná agentúra , Čajkovského 31,
  tel./fax: 033 5511265, e-mail: tck@tck.sk
  http://www.tck.sk

VEĽKÝ MEDER
• SLOVTOUR CA - Libárdiová Alžbeta , nám.B.Bartóka 12,
  tel/fax 031 5553070, e-mail: slovtour@real-net.sk

ZVOLEN
• ANNA, cestovná agentúra, Námestie SNP 19,
  tel./fax: 045 5443606, e-mail: cekan@netax.sk

ŽIAR NAD HRONOM
• GALEB s.r.o., cestovná kancelária, Ul. SNP 94,
  tel/fax:++421 (0)45/672 5953, mobil: 0903 547 492, e-mail: galeb@galeb.sk
  http://www.galeb.sk

ŽILINA - cestovné kancelárie, agentúry
• A-TOURS, cestovná agentúra, Prieložná 95/6,
  tel.: 041 5640953, e-mail: atours@nextra.sk
• DUOTOUR, cestovná agentúra, Záborského 2/26,
  tel.: 041 5624424, e-mail: duotour@nextra.sk
• EMMA, cestovná agentúra, Piešťanská 11,
  tel.: 041 5521174, e-mail: tas.cia@stonline.sk
• JADWIGA, cestovná agentúra, Nám. Ľ. Štúra 1,
  tel.: 041 7632607, fax: 041 7631244, e-mail: ck.jadwiga@stonline.sk
• KRÁL cestovná kancelária, Smrekova 11,
  tel.: 041 7003237, fax: 041 7003156, e-mail: kral-ck@za.psg.sk
• MC TOUR, cestovná agentúra, Nám. Ľ. Štúra 1,
  tel.: 041 7233563, tel/fax.: 041 7645338, mobil: 0903 426 886, e-mail: mctour@nextra.sk
• PARADIS TOUR amp; SOLAR, V.Tvrdého 14,
  tel.: 041 5622782, fax: 0415003768
• SELINAN, cestovná kancelária, Burianova medzierka 4,
  tel. 041 5620789, fax.041 5623171, e-mail: selinan@selinan.sk
  http://www.selinan.sk
• STAVTOUR, cestovná kancelária, Tajovského 5,
  tel./fax: 041 7247083, e-mail: stavtour@stavtour.sk
  http://www.stavtour.sk
• ZUZANA PLACHÁ, cestovná kancelária, Pivovarská 1,
  tel./fax: 041 5623837, fax: 041 5623837


LIBEREC - ČESKÁ REPUBLIKA
• VIAVERA, cestovní kancelář, Tř. 1 Máje 10,
  tel./fax: +420 486 131443, e - mail: info@viavera.cz
  http://www.viavera.cz
PRAHA - ČESKÁ REPUBLIKA
• PRAGA MAGICA, cestovní agentura, Masná 9, 110 00 Praha 1
  tel./fax: +420 2 224819218, e - mail: info@pragamagica.cz
  http://www.pragamagica.cz
• REKREA EXCLUSIVE, cestovní agentura, Revoluční 13, 110 00 Praha 1
  tel./fax: +420 2 224803361, e - mail: rekreace@volny.cz


KATOWICE - POLSKO
• GLOBITALIA, cestovná kancelária, ul. Ludowa 3, Chelm Šlaski
  tel./fax: +48 601 425038, e - mail: biuro@globitalia.pl
  http://www.viavera.czChcete sa o nás a našich aktivitách dozvedieť viac - pozrite si nasledujúce odkazy:
Cestovná kancelária - kontakty, sídlo firmy, o nás ...
Cestovné kancelárie na Slovensku - klikacia mapa Slovenska
Klub RenyTravel - výhody, ktoré majú naši verní zákazníci
Poistenie úpadku CK - naša cestovná kancelária má poistenie Union
Provízny predaj - spolupráca - materiály pre zmluvných partnerov
Veľtrhy a výstavy - veľtrhy cestovného ruchu a naša účasť na výstavách
Zmluvné podmienky - podmienky a zmluva o zájazde
Zmluvní predajcovia - zoznam našich predajcov
© 2007 Reny Travel cestovná kancelária
dovolenka I taliansko
 
 
dovolenka
lastminute
Taliansko
mapa
doprava
rezervácia
cestovná kancelária
lyžovanie
TŽ
 
   5.4. - dovolenka Molise
  Toskánsko novinky Lazio
  Basilicata, ai last minute
  9.1. Rím mapa Umbria